Zdjęcie główne Zdjęcie główne

Virtual Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, jest częścią Grupy Vectra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001064012, NIP: 5862398233 REGON: 526715594 kapitał zakładowy: 135 000 PLN

Powstanie Spółki jest wynikiem przejęcia składników majątkowych spółek Servcom Sp. z o.o., Echostar Studio Sp. z o.o., Virtuaoperator Sp. z o.o. i Elsat Sp. z o.o. przez Virtual Operator Sp. z o.o. Virtual Operator Sp. z o.o. świadczy usługi telewizji cyfrowej, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz telefonii stacjonarnej na rzecz abonentów wcześniej obsługiwanych przez w/w podmioty i korzysta z dotychczasowych nazw handlowych Serv-net, Virtuaoperator, FiberX, Echostar i Elsat.